+48 537 001 304

RODO

Villa Pascal dokłada wszelkich starań, aby dane gości przetwarzane były zgodnie z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 zwanym dalej RODO).

1.Administratorem danych osobowych jest Villa Pascal ul. Łamana 5, 80-510 Gdańsk

2.Celem przetwarzania jest:

-obsługa składanych zapytań – na podst.Art. 6 ust.1 lit a RODO – zgoda osoby której dane dotyczą.

-rezerwacja pokoju gościnnego – na podst.Art. 6 ust.1 lit a RODO – zgoda osoby której dane dotyczą.

-realizacja umowy usł. hotelowej – na podst.Art. 6 ust.1 lit b RODO – zgoda osoby której dane dotyczą.

-zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w Villi poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego – na podst.Art. 6 ust.l f RODO.

-Zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w Villi poprzez identyfikowanie wszystkich osób
w pokoju hotelowym – na podst.Art. 6 ust.1 lit a RODO.

3.Dane przechowywane będą:

-dotyczące składanych zapytań – 30 dni;

-dotyczące rezerwacji – 24 miesiące od daty dokonania rezerwacji;

-dotyczące realizacji umów o usł. hotelarskiej – przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym miał miejsce pobyt
w hotelu.

-w systemach monitoringu wizyjnego – przez 30 dni.

4.Posiadają Państwo prawo od administratora do dostępu danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych – dotyczy celów wynikających z prawnie realizowanych interesów realizowanych przez administratora lub realizacji umowy usługi noclegowej, a w zakresie na których została wyrażona zgoda – posiadają Państwo prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

5.Mają Państwo prawo do wnoszenia skargi do organu nadzorczego.

6.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować:

-odmową realizacji usł. hotelarskich – w przypadku danych przetwarzania w celu zawarcia umowy usł. noclegowej;

-odmową rezerwacji, w przypadku rezerwacji pokoju.

7.Państwa dane nie będą profilowane.